close
تبلیغات در اینترنت
آموزشی آشنایی مقدماتی با آردوینو

عقیق گرافیک

آموزشی آشنایی مقدماتی با آردوینو

دوره آموزشی آشنایی مقدماتی با آردوینو (Arduino ) به زبان فارسی در 6 جلسه به حضورتان تقدیم می شود .

دوره آموزشی آشنایی مقدماتی با آردوینو (Arduino ) به زبان فارسی در 6 جلسه به حضورتان تقدیم می شود .

آموزشی آشنایی مقدماتی با آردوینو