close
تبلیغات در اینترنت
آموزش آشنایی با مسابقات امنیت و نفوذ CTF

عقیق گرافیک

آموزش آشنایی با مسابقات امنیت و نفوذ CTF

آموزش آشنایی با مسابقات امنیت و نفوذ CTF در 9 جلسه به حضورتان تقدیم می شود .

آموزش آشنایی با مسابقات امنیت و نفوذ CTF در 9 جلسه به حضورتان تقدیم می شود .

آموزش آشنایی با مسابقات امنیت و نفوذ CTF